Tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste.
Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen ehdot käyttämällä palveluitamme.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kolibri Oy/Ilmiökauppa-verkkokauppa
Y-tunnus: 0833183-2
Kalevantie 7, 33100 Tampere
Puhelin: +358 3 3454 5000

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kirsi Virolainen
Suomen Kolibri Oy
Puhelin: +358 3 3454 5016
Sähköposti: kirsi@suomenkolibri.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmiökauppa-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen toimittamiseen. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • henkilön nimi
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään tai erilaisista palveluista, joita asiakas käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä asiakkaan luvalla.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä muille toimijoille. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja pyytää poistamaan omat tietonsa.
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Suomen Kolibri Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.